Neem voor boekingen en alle verdere informatie contact op met uw artiesten- evenementenbureau.


* * * * * * * * * * * * *

 

Inloggen artiestenbureaus


* * * * * * * * * * * * *

Climax disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht,sluiten Climax en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Alles uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder toestemming van Climax worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in de vorm en/of de wijze zoals afgebeeld. Voorwaarde hiervoor is dat de herkomst daarbij vermeld wordt. Uitgesloten hiervan zijn teksten en grafische voorstellingen van derden. Aanvragen voor toestemming voor deze, dienen te worden gericht aan Climax.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover Climax geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van Climax. Climax waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert Climax geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

© Copyright 2000 - 2013 Jos & Paul alle rechten voorbehouden.